Om de gemeenschappelijke effecten van (nood)gedwongen kerkverlating in kaart te brengen, zijn er mensen gezocht die bereid waren hun ervaringen te delen binnen een persoonlijk interview.

Specifieke namen en persoonskenmerkende elementen werden omwille van privacy in publicaties geanonimiseerd.

Om reden van objectiviteit, beperkte dit onderzoek zich niet tot een denominatie of specifieke gezindten binnen kerkgenootschappen.

Interviews zullen plaatsvinden in
januari, februari en maart van 2018

Kandidaten die participeerden waren zijn mensen die:

  1. zich minimaal 2 jaar actief hebben ingezet voor een kerk/gemeente en/of christelijke organisatie;
  2. deze (nood)gedwongen hebben verlaten vanwege ethische, financiële, theologische, integriteit- en/of leiderschap gerelateerde kwesties; dan wel de toegang werd ontzegd door zittend leiderschap;
  3. ten tijde van het onderzoek langer dan 1 jaar buiten hun voormalige christelijke gemeenschap staan; dit vanwege wezenlijke meetbaarheid van potentieel traumatische effecten.

Niet iedere kandidaat participeerde vanuit dezelfde motivatie.

Sommigen waren kerkverlaters die andere kerkzoekers, ‘uitpuffers’, afhakers en degenen die het geloof in het geheel vaarwel zeiden, wilden helpen begrip te krijgen van waar ze (mogelijk) doorheen (zullen) gaan.

Anderen ervoeren dat hun verhaal nooit ‘mocht’ worden verteld of konden dit nooit eerder met iemand delen; ervoeren dat niemand naar dit verhaal wilde luisteren en hoopten middels dit onderzoek een stuk ‘lucht’ te krijgen vanwege de anonieme context?

Ook waren er die (h)erkenning zochten van geestelijke, psychische en fysieke klachten waarvan zij vermoedden dat ze verband hielden met de periode in hun leven dat zij afscheid namen van de kerk waar zij zich voor hadden ingezet?

En dan waren er ook ongedefinieerde beweegredenen om te participeren.

Voor het behalen van de onderzoeksresultaten zijn een twaalftal kandidaten geselecteerd uit een groter aantal respondenten welke zich hadden aangemeld via deze site en andere kanalen. 

Hoewel de initiële verhalen en beweegredenen van respondenten stuk voor stuk aangrijpend en soms ronduit schrijnend waren, is de onderzoeksselectie echter doelbewust gemaakt op basis van de mogelijkheid om  trauma-potentieel in kaart te kunnen brengen.

Hits: 1494

© Copyright - Kerkkater.nl