Om de gemeenschappelijke effecten van (nood)gedwongen kerkverlating in kaart te brengen, zijn er mensen nodig die bereid zijn hun ervaringen te delen binnen een persoonlijk interview.

Specifieke namen en persoonskenmerkende elementen zullen omwille van privacy in publicaties worden geanonimiseerd.

Om reden van objectiviteit, beperkt dit onderzoek zich niet tot een denominatie of specifieke gezindten binnen kerkgenootschappen.

Interviews zullen plaatsvinden in
januari, februari en maart van 2018

Kandidaten die worden gezocht zijn mensen die:

  1. zich minimaal 2 jaar actief hebben ingezet voor een kerk/gemeente en/of christelijke organisatie;
  2. deze (nood)gedwongen hebben verlaten vanwege ethische, financiële, theologische, integriteit- en/of leiderschap gerelateerde kwesties; dan wel de toegang werd ontzegd door zittend leiderschap;
  3. momenteel langer dan 1 jaar buiten hun voormalige christelijke gemeenschap staan; dit vanwege wezenlijke meetbaarheid van potentieel traumatische effecten.

Niet iedere kandidaat zal vanuit dezelfde motivatie meedoen aan dit onderzoek. En dat hoeft ook niet.

Misschien ben jij een kerkverlater die andere kerkzoekers, ‘uitpuffers’, afhakers en degenen die het geloof in het geheel vaarwel zeiden, wil helpen begrip te krijgen van waar ze (mogelijk) doorheen (zullen) gaan.

Misschien ‘mocht’ jouw verhaal nooit worden verteld; kon je het nooit met iemand delen; wilde niemand ernaar luisteren en hoop je zo een stuk ‘lucht’ te krijgen vanwege de anonieme context van dit onderzoek?

Zoek je wellicht (h)erkenning van geestelijke, psychische en fysieke klachten waarvan je vermoed dat ze verband houden met de periode in jouw leven dat je afscheid nam van de kerk waar jij je voor had ingezet?

Of voldoe je wel aan de gestelde criteria maar heb je hele andere beweegredenen om te participeren?

Hierbij de uitnodiging aan jou:

© Copyright - Kerkkater.nl